Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 29.01.2016

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2016.

  Zarząd Eskimos S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku.

  RAPORTY KWARTALNE:

  – raport za IV kwartał 2015 r. – w dniu 15 lutego 2016 roku
  – raport za I kwartał 2016 r. – w dniu 16 maja 2016 r.
  – raport za II kwartał 2016 r. – w dniu 16 sierpnia 2016 r.
  – raport za III kwartał 2016 r. – w dniu 14 listopada 2016 r.
  – RAPORT ROCZNY za rok 2015 w dniu 07 kwietnia 2016 r.Zarząd zastrzega, że ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego w nowym terminie, oraz datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w niniejszym raporcie lub w poprzednim raporcie bieżącym, zawierającym informację o zmianie daty, o ile raport okresowy ma zostać przekazany po tej dacie.
  Jednocześnie Spółka informuje, że odstępuje od wypełniania w 2016 r. praktyki pkt 16 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, tj. dotyczącej publikowania raportów miesięcznych, w to miejsce Spółka będzie publikowała na bieżąco wszelkie informacje, które obejmuje swym zakresem raport miesięczny.PODSTAWA PRAWNA RAPORTU :
  § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl