Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2023

 • 13.11.2018

  Raport kwartalny za III kwartał 2018 r

  Raport Kwartalny nr 11/2018

  W załączonym pliku PDF, Zarząd ESKIMOS S.A. przekazuje Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2018 r.

  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  Raport Kwartalny 11/2018

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

  kom ebi zdz

 • 18.10.2018

  Podpisanie umowy kredytowej dla Programu stabilizacji cen na rynku jabłek

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Zarząd Spółki Eskimos S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała umowę kredytową w kwocie 100 milonów złotych z Bankiem Ochrony Środowiska na realizację Programu stabilizacji cen na rynku jabłek.

  Oprocentowanie bedzie naliczane na podstawie stopy procentowej WIBOR 3M, a marża nie odbiega od stosowanych na rynku.

  Tym samym Spółka rozpoczyna realizację Programu stabilizacji cen na rynku jabłek.

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

  kom espi zdz

 • 11.10.2018

  Uruchomienie części strony dedykowanej kontraktorom

  W tej części serwisu pojawiać się będą najświeższe informacje dotyczące skupu jabłek.

 • 08.10.2018

  Lista punktów odbioru jabłek

  Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn organizacyjnych pełną listę punktów obsługi interwencyjnego skupu jabłek podamy w dniu jutrzejszym.

  ESKIMOS S.A., Dział kontraktacji.

 • 08.10.2018

  Lista punktów odbioru jabłek

  Informujemy, iż lista punktów odbioru jabłek przemysłowych w ramach programu stabilizacji cen zostanie udostępniona w dniu dzisiejszym do godziny 13. Aktualizacja tej listy będzie dokonywana codziennie do godziny 15.

  Jeżeli na liście nie znajdziecie Państwo punktu w swojej okolicy, zachęcamy do poczekania na jej rozszerzenie. Sieć puktów odbioru będzie stałe rosła, tak aby właściciele sadów nie musieli poszukiwać zbytu w dużej odległości od swoich siedzib.

  ESKIMOS S.A., Dział kontraktacji.

 • 06.10.2018

  Program stabilizacji cen na rynku jabłek

  Szanowni Państwo!

  Informujemy że prace nad uruchomieniem skupu jabłka przemysłowego po
  cenach interwencyjnych zmierzają ku końcowi.

  Ustaliliśmy już listę kilkudziesięciu przyszłych partnerów lokalnych
  którzy będą obsługiwali producentów w terenie. Dzięki temu każdy kto
  zechce sprzedać swoje jabłka w ramach naszej akcji, będzie mógł w
  niedalekiej odległości od swojej siedziby podpisać umowę, uzgodnić
  termin dostawy, a w końcu taką dostawę zrealizować.

  Nawiązywanie kontaktów z przyszłymi punktami obsługi będziemy
  kontynuować w najbliższych dniach, aby mapa naszych punków odpowiadała
  potrzebom rolników.

  Będziemy zachęcać wszystkich sadowników do opóźniania dostaw jabłek,
  proponując premie za dostawy w listopadzie i później. Akceptacja takiego
  rozwiązania pomoże nam zmniejszyć aktualną podaż surowca i powinna
  wywołać trend zwyżkowy w jego cenie. Bardzo prosimy o pozytywny,
  rozsądny odbiór tej inicjatywy.

  Do poniedziałku postaramy się uruchomić bardziej przejrzysty serwis na
  naszej stronie, w tym udostępnić mapę punktów obsługi. Prosimy o
  zrozumienie; skala akcji jest tak duża, że angażuje nas prawie w pełni,
  nie wszystko zdążamy wykonać w czasie zamierzonym.

  Dziękujemy wszystkim którzy w dotychczasowych kontaktach niezmiernie nam
  pomogli w organizacji sieci placówek terenowych i w wielu innych problemach.

  W naszym wspólnym interesie, prosimy o włączanie się w uzgadniany
  harmonogram działań, mimo uciążliwości które niejednokrotnie z tego
  wynikają. W taki sposób osiągniemy sukces.

  Zarząd Eskimos S.A.

 • 03.10.2018

  Skup jabłek w ramach pomocy sadownikom

  Zarząd Eskimos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa od poniedziałku 8 października 2018 rozpocznie się skup pół miliona ton jabłek, za którego koordynację odpowiedzialna będzie Spółka. Emitent wraz z firmami współpracującymi będzie kupował jabłka na własny rachunek z rządowymi gwarancjami. Cena kilograma, po którym realizowany będzie skup, ustalona została na 0,25 zł, a surowiec kupowany będzie na terenie całego kraju. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem szczegółów programu, o których wynikach Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.

 • 13.08.2018

  Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

  Raport Kwartalny nr 10/2018

   

  W załączonym pliku PDF Zarząd ESKIMOS S.A. przekazuje Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2018 r.

  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

  Pobierz raport.

  kom ebi zdz

 • 28.06.2018

  Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA w dniu 27.06.2018r

  Raport bieżący 2/2018

  Zarząd Spółki ESKIMOS S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2018 r. posiadali co najmniej 5% udział w głosach:

  Akcjonarousz Liczba akcji Proc. akcji Liczba głosów Proc. głosów

  FI Rubikon Sp. z o.o. 10 020 000 48,47 20 040 000 54,62%

  Janina Wiśniewska 2 000 000 9,68% 4 000 000 10,90%

  Marek Kaniewski 2 000 000 9,68% 4 000 000 10,90%

  Stanisław Sulima 2 000 000 9,68% 4 000 000 10,90%

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

  kom espi zdz

 • 28.06.2018

  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2018 roku

  Raport Bieżący nr 7/2018

  Zarząd ESKIMOS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał wraz z wynikami głosowań podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2018 roku.

  Podstawa prawna:

  § 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

  kom ebi zdz

Raporty

11-05-2023

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl